Dr. Klaassen laat Bijbels licht vallen op seksualiteit en gezinsvorming

Dr. Klaassen schrijft over de geestelijke betekenissen van huwelijk en seksualiteit. Deze zaken, die wij vaak aards noemen, moeten hemelse zaken vertellen. beeld Unsplash
2

Hoe kan zoiets aards als seksualiteit tot eer zijn van de grote en heilige God? Dat kan voor christenen een vraag zijn, stelt dr. M. Klaassen in zijn nieuwste boek ”En die twee zullen tot één vlees zijn…”

Aan deze vraag ligt volgens de predikant een negatieve visie op seksualiteit ten grondslag. Hij beschouwt dit als een erfenis uit het verleden, waarbij de kerk niet altijd de juiste toon vond als het ging over seksualiteit. „Die werd min of meer beschouwd als een noodzakelijk kwaad, nodig voor het voortbestaan van de mensheid.”

De ondertitel van het boek luidt: ”Huwelijk, seksualiteit en gezinsvorming in Bijbels licht”. Deze omschrijving geeft de inhoud van het eenvoudig geschreven, maar grondig doordachte boek goed weer. Zoals we van dr. Klaassen gewend zijn, gaat hij moeilijke onderwerpen niet uit de weg maar wil hij daarin juist de weg wijzen. Het boek zet aan tot reflectie op het eigen handelen, op de tijd waarin we leven en op onze verhouding tot God.

Hemelse zaken

Mij treft in het bijzonder wat dr. Klaassen schrijft over de geestelijke betekenissen van huwelijk en seksualiteit. Deze zaken, die wij vaak aards noemen, moeten hemelse zaken vertellen. Het gaat om niet minder dan de relatie tussen Christus en Zijn gemeente. Dr. Klaassen legt aan de hand van de Bijbel uit dat de vreugde en het genot die man en vrouw samen beleven een heenwijzing zijn naar de eeuwige blijdschap die Gods kinderen ten deel zal vallen. Dan zijn de zaken die wij vaak aards noemen ineens verre van aards meer.

Niet op alle vragen die er bij echtparen leven, geeft de Bijbel rechtstreeks antwoord. Dr. Klaassen bestrijdt het idee dat Gods Woord dan geen richting kan wijzen. De volgende vragen kunnen helpend zijn: Dient het ter bevordering van onze liefde en eenheid? Draagt het bij aan ons wederzijds genieten? Zijn we beschikbaar voor de kinderzegen? Is het tot eer van God? En als laatste: Biedt het een goede weergave van het ultieme doel van het huwelijk: een weerspiegeling van de relatie tussen Christus en de gelovigen?

In het deel over gezinsvorming bespreekt dr. Klaassen mogelijke motieven om (nog) niet open te staan voor een zwangerschap. Hij roept op eerlijk naar de motieven te kijken. Deze weg is alleen begaanbaar op de knieën, schrijft Klaassen, met een verwijzing naar de titel van het essay van Christine Stam hierover. Verantwoordelijkheid en afhankelijkheid, die twee horen dicht bij elkaar.

Anticonceptie

Dan komt onvermijdelijk de vraag naar anticonceptiegebruik op. Dr. Klaassen stelt dat ieder hierin voor Gods aangezicht een afweging moet maken. Hij vraagt zich echter bezorgd af of dat niet te weinig of te makkelijk gebeurt. Hij richt zich in dit hoofdstuk vooral op de vraag of anticonceptie aanvaardbaar is.

Dr. Klaassen roept echtparen op om vrijmoedig te genieten van Gods gave van seksualiteit. Als er geldige redenen zijn om (tijdelijk) niet open te staan voor de kinderzegen adviseert hij gebruik te maken van het natuurlijk verloop van de cyclus van de vrouw. Hij citeert met instemming dr. R. van Kooten: „Met kunstmatige middelen schakelen wij de schepping uit, met periodieke onthouding beheersen wij de schepping.”

Het boek is geschreven voor jonge stellen, aan het begin van de huwelijksweg. In zijn gemeente in Arnemuiden heeft dr. Klaassen met hen om tafel gezeten. Ook de mogelijkheid van kinderloosheid kwam ter sprake. In het boek is dat het laatste hoofdstuk. „Zo’n huwelijk is niet mislukt”, houdt hij hun voor.

Wie met de vraag loopt hoe huwelijk en seksualiteit tot eer van God kunnen zijn, vindt in dit boek richtingwijzers. Nu kunnen we wachten tot jonge stellen uit zichzelf gaan vragen om bezinning. Met een actievere houding van een kerk of ouders zijn ze meer geholpen. Welke ambtsdrager/ouder heeft zowel de moed als de gepaste fijngevoeligheid om hierover het gesprek aan te gaan?

Boekgegevens

En die twee zullen tot één vlees zijn… Huwelijk, seksualiteit en gezinsvorming in Bijbels licht, dr. M. Klaassen; uitg. Den Hertog; 143 blz.; € 14,90