Bundel met 52 overdenkingen van C. H. Spurgeon

„Een christen is iemand die duidelijk gezien wordt, en toch is zijn leven verborgen. Het is een mens in de wereld, maar niet een mens van de wereld. Hij praat met andere mensen en toch is zijn gesprek in de hemel. Hij is degene die leeft om te sterven en sterft om te leven.”

Deze zinnen vormen het begin van een korte overdenking van C. H. Spurgeon, opgenomen in het boek ”Wees bereid” (uitg. De Banier, Apeldoorn, 13,95 euro). Het boek bevat 52 van deze –kortere en langere– overdenkingen, die eerder te lezen waren in het door Spurgeon uitgegeven maandblad The Sword and the Trowel. In de 40e roept hij „liefhebbers van de waarheid” op tot ijver en trouw. „Werk samen als u kunt (...). Er zijn grondig toegewijde en ijverige mannen nodig, nu de strijd heviger wordt dan ooit.”