Boston over de catechismus van Westminster

De overdenkingen in ”Spreekt lof ter gedachtenis Zijner heiligheid” (uitg. Gebr. Koster, Barneveld; 19,90 euro) zijn van de hand van Thomas Boston, de bekende Schotse theoloog (1676-1732). Het thema van deze leerredenen is: de Kleine Catechismus van Westminster.

De verklaringen zijn ongedateerd, maar vertaler P. J. Valk uit Bennekom zegt in het woord vooraf dat het zeker is dat ze zijn uitgesproken tussen 1709 en 1720, de tijd waarin Boston predikant was in Ettrick.

In deze geselecteerde verhandelingen komen belangrijke onderwerpen aan de orde, zoals Gods volmaaktheid, de ambten van Christus, de wet, de zonde, de krachtdadige roeping, het geloof in Jezus Christus en de bekering ten leven. Bostons uitleg van de Kleine Catechismus werd pas na zijn dood uitgegeven.