Andy Stanley schrijft reformatorisch en evangelisch over levensheiliging

Niemand hoeft zich voor God op te poetsen, maar God gaat ons wel onder handen nemen.  beeld Sjaak Verboom
2

Andy Stanley (1958) is een voorganger in de Verenigde Staten. Hij heeft een boek geschreven over levensheiliging dat evangelisch is en tegelijk reformatorische mensen kan aanspreken.

De titel is al mooi: ”Karakter”. Dat gaat over de nieuwe mens. De ondertitel luidt dan ook: ”Wie je bént zegt meer dan wát je zegt”. Wees geen praat-christen, maar een ander mens! De letter t in ”karakter” is geschreven als een kruisteken. De nieuwe mens kan alleen maar bestaan dankzij en door het kruis van Christus.

De theologie klinkt evangelisch: Stanley schrijft over keuzes maken en aan de slag gaan in de navolging van Jezus waarbij je af en toe denkt: kán een mens dat allemaal wel?

Meer aan het eind van het boek komt er bij Stanleh ook heel reformatorisch uit dat niet alleen onze redding, maar ook ons nieuwe leven een geschenk van God is. Een kind van God moet aan de slag, maar niet in eigen kracht.

Dwarsligger

Dat een mens zelf actief moet werken aan de verandering in zijn leven en persoonlijkheid, heeft mijn instemming. Op Golgotha staat elke zondaar buitenspel. Geen mens kan iets aan zijn verlossing toevoegen. De Heilige Geest schakelt daarentegen de wil van de mens niet uit maar in. Dat benadrukt Stanley ook. Die wil is intussen wel een dwarsligger en daarom ook van genade afhankelijk.

De auteur schrijft gewone, alledaagse taal. Het klinkt allemaal niet zo reformatorisch-gewichtig, maar intussen zegt hij wijze dingen. Hij gebruikt goede voorbeelden en citaten. „Veranderingen van binnenuit vragen om een doorgaande beweging, weg van zelfbescherming, naar krachtige, liefdevolle betrokkenheid” (Larry Crabb). En: „Karakter is wat je bent in het donker” (Moody).

Stanley maakt een scherp onderscheid tussen religie en het echte geloof. Veel mensen komen niet verder dan een religieus leven: ze verzamelen allerlei in eigen ogen goede prestaties en verwachten daarom dat God hun welgezind is. En als er dan toch tegenslag komt, begrijpen ze niets meer van God.

Stevige binnenkant

Religie is wandelen naar het vlees. Wie gered is door Christus zal daarentegen, hoe hij ook zijn best doet, altijd weten dat hij niets zelf verdient. Wie wandelt door de Geest, wandelt in de kracht van Christus. Dan alleen krijgt een mens karakter, een stevige binnenkant.

Ik heb weleens evangelische sprekers gehoord die er op hamerden dat we bij God mogen komen zoals we zijn. We zijn allemaal mooie mensen in Gods ogen.

Jawel, zegt Stanley. Niemand hoeft zich voor God op te poetsen, maar God gaat ons wel onder handen nemen. We zijn naar Zijn beeld geschapen en dat moeten we weer gaan reflecteren. Wat je bereikt in het leven, hoe je relaties zijn met andere mensen, hoe je omgaat met tegenslagen, wordt vanuit je persoonlijkheid bepaald. Die moet dan wel ingekleurd worden door God en niet door onze oude natuur.

Binnenkamer

”Karakter” is wel sterk een boek voor de binnenkamer en de huiskamer. Het gaat bij Stanley om de mens die vernieuwd wordt in zijn persoonlijkheid. Dat heeft dan vooral uitstraling naar de relaties waarin iemand leeft. Hoe God verheerlijkt wordt in een levenshouding die gevolgen heeft voor onze keuzes in maatschappij en politiek, blijft buiten beschouwing.

Stanley is tegen morele gemakzucht waarbij ons gevoel het kompas is. Hij pleit voor gehoorzaamheid aan God. Wat dat betekent voor de actuele morele discussies, lees ik bij hem ook niet. Dat is een keuze van de auteur en neemt mijn waardering voor wat hij wel schrijft niet weg.

Boekgegevens

Karakter. Omdat wie je bent meer zegt dan wat je zegt, Andy Stanley; uitg. Gideon; 199 blz.; € 16,95.