Amerikaanse debuutroman over racisme

Racisme in Amerika is een zwaar en precair onderwerp voor een debuutroman. Erin Bartels is zich bewust van de gevaren die er zijn als een blanke vrouw over racisme schrijft. In haar roman ”Wat we verborgen houden” stelt ze onrecht aan de kaak, onrecht van discriminatie op grond van huidskleur, onrecht dat eeuwen teruggaat.

Drie verhaallijnen lopen uit op een onverwachte climax. Eerst is daar het verhaal rond 1863, waar Mary midden in de Burgeroorlog betrokken raakt bij de ondergrondse spoorweg en zo slaven naar de vrijheid helpt. Een eeuw later speelt het tweede verhaal, waar de blanke Nora met de gekleurde William trouwt en Martin Luther King zijn stempel op haar leven drukt. Het derde verhaal is nu, waar Elizabeth een doos oude foto’s bij de eigenaar terug moet brengen. Alle drie de vrouwen blijken verwant te zijn en dezelfde geschiedenis te delen. Een geschiedenis van standsverschillen, rassenhaat en discriminatie, die decennialang niets aan actualiteit heeft verloren. Drie verhalen die elkaar afwisselen en voortstuwen, om uiteindelijk bij elkaar te komen en erom vragen de waarheid te onthullen.

Erin Bartels thema is actueel. Ook nu worden er kleurlingen doodgeschoten in Amerika, puur om hun huidskleur. De vraag waar haar hoofdpersonen mee te maken krijgen, is wat Gods plan in dit alles is. Bartels schildert de verschillende tradities van toen en nu en laat zien dat het stadsmotto van Detroit springlevend is: we hopen op betere dingen.

Boekgegevens

Wat we verborgen houden, Erin Bartels; uitg. KokBoekencentrum; 415 blz.; € 20,99