Immanuel: God met ons

Partnercontent - Stichting Charity

In 2013 bouwde Bo Teerling met een groep Nederlanders een schuur in Malawi, bedoeld als huisvesting voor een boerenleider en als opslag voor maïs. Toen het gebouw klaar was, rees de vraag welke naam er op de gevel moest komen. „Het werd ”Immanuel: God met ons”, vertelt Bo. „Na de oogst in 2014 bleek de opslagplaats veel en veel te klein om alle kolven te bergen.”

Heeft u een fout gezien of wilt u een opmerking maken over dit artikel? Mail naar redactie@rd.nl.