Onderzoek: onderwijs en geloof zijn voor docent gescheiden werelden

Onderwijs & opvoeding

Leraren weten niet goed hoe ze het christelijk geloof moeten verbinden met de manier waarop ze lesgeven. Dat betekent werk aan de winkel voor christelijke lerarenopleidingen.