Droge Po funest voor venusschelpen en hun vissers

Buitenland

Zestienhonderd vissers van venusschelpen uit het dorp Goro in de delta van de rivier de Po zijn al weken bezig met een wanhopige schoonmaakactie.