De uittocht uit Egypte betwist

Cultuur & boeken

Egyptoloog Marleen Reynders heeft het rijk geïllustreerd boek ”Exodus” geschreven, over de uittocht van de Israëlieten uit Egypte. Maar volgens haar heeft deze exodus nooit plaatsgehad.