„Laat behoud ANBI-status niet afhangen van gedrag”

Politiek

Het is geen goed idee als de Belastingdienst de ANBI-status van maatschappelijke of religieuze organisaties intrekt wanneer die vanwege bepaalde praktijken of opvattingen onder vuur komen te liggen.