Nieuwe lobbyclub bestrijdt christelijke invloeden in Duitsland

Kerk & religie

Christelijke invloeden in Duitsland moeten worden teruggedrongen. Zo moet er een eind komen aan het luiden van kerkklokken op zondag en moet wetgeving die op religieuze principes is gebaseerd, worden aangepast.