Kijken naar jezelf door de bril van Aaltje

Opinie

Wat zou de mensen van vroeger opvallen aan de Nederlandse eetgewoonten van nu? Misschien wel het feit dat bijna niemand nog bidt voor de maaltijd – terwijl we toch haast religieus met ons eten omgaan.