„Wat ik zie in de natuur, beleef ik samen met God”

Groen & duurzaamheid

Al een halve eeuw volgt bioloog Wim Schipper het wel en wee van de kiekendief. Hij geniet intens van wat hij ziet en hoort, en ondergaat dat als „een geloofservaring. Ik zie in veel dingen in de natuur Gods grootheid.”