Inperking privacy door cyberwet legitiem

Opinie

De uitbreiding van de afluisterbevoegdheden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten is noodzakelijk om toekomstige cyberdreigingen het hoofd te kunnen bieden. Privacybescherming en uitvoerbaarheid hoeven elkaar niet in de weg te staan.