Geluid klinkt op Mars anders dan op aarde

Wetenschap & techniek

Als het mensen ooit gaat lukken om op Mars rond te lopen, zullen ze flink moeten wennen aan het geluid. Dat blijkt namelijk heel anders te klinken dan op aarde. Een internationale groep wetenschappers heeft dat ontdekt, dankzij twee microfoons in een onbemand Marskarretje. De uitkomsten zijn vrijdag gepubliceerd in het belangrijke wetenschappelijke blad Nature.