Misverstanden belemmeren zorg voor mensen met lichte verstandelijke beperking

Mens & samenleving

Ze werden in recent onderzoek „een onzichtbare groep” genoemd. Over mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) bestaan nog diverse misverstanden – die soms zelfs leiden tot een verkeerde aanpak.