Poolse protestant hoort niet in pro-abortusprotest

Opinie

Omdat veel Bijbelgetrouwe Poolse protestanten de nieuwe antiabortuswet nadrukkelijk verbinden met de rechtse en het rooms-katholicisme goedgezinde regering van Polen, sluiten zij zich helaas aan bij liberale protesten tegen deze wet.