RIVM: uitstoot Tata Steel mogelijk hoger dan op papier

Binnenland

De gegevens die Tata Steel opgeeft over de uitstoot van diverse schadelijke stoffen, zijn volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) mogelijk onvolledig. In een onderzoeksrapport signaleert het instituut dat in de omgeving veel hogere concentraties metalen en zogeheten PAK’s worden gemeten dan te rijmen is met de opgegeven cijfers. „Deze gegevens over de uitstoot lijken niet volledig te zijn aangeleverd”, stellen de onderzoekers vast.