Gespannen rust in Kazachstan na chaos

Kerk & religie

De situatie in Kazachstan is nog steeds erg onzeker. De rust in het openbare leven is weer teruggekeerd, de kerken proberen de draad weer op te pakken, maar christenen houden hun hart vast over de toestand in hun land. „De situatie kan nog alle kanten op.”