Ook in crisistijd moet er ruimte om te rouwen zijn

Opinie

Het is nodig elkaar te helpen om rouw en verdriet te verwerken, juist ook nu de coronapandemie ons parten speelt. Rouwgebruiken mogen en kunnen ons daarbij helpen, maar niet zonder Gods zegen. Gebed voor elkaar is daarom onmisbaar.