Gereformeerde openheid in ‘liberale’ Reformed Church in America

Kerk & religie

Terwijl de Reformed Church in America (RCA) recent een afsplitsing meemaakte vanwege liberale tendensen, is er nu ook sprake van een tegenbeweging. Dr. Meine Veldman is binnen de RCA hoogleraar kerkplanting geworden. „Er is een openheid voor de leer van de Reformatie.”