Nederlandse predikant bouwt Canadian Reformed Churches op

Cultuur & boeken

De Nederlander Jules Taco van Popta (1916-1968) was de eerste predikant van de Canadian Reformed Churches (CanRC), in de jaren vijftig gesticht door vrijgemaakt gereformeerde migranten. Zijn zoon schreef er een boek over: ”Man of the first hour”.