Oproep tot mannelijke deugdzaamheid stoelt op slechte exegese

Opinie

De ”masculiene deugdelijkheid” waarvoor Mathijs van der Tang een pleidooi voert, is een heidens idee. De manier waarop in het Nieuwe Testament wordt omgegaan met vrouwen druist juist in tegen de heersende norm dat vrouwen ondergeschikt zijn aan mannen.