Chinese pastor in cel blijkt in goede gezondheid

Christenvervolging

Voor het eerst in lange tijd is er informatie naar buiten gekomen over de Chinese predikant Wang Yi. Zijn vrouw mocht hem onlangs, na bijna drie jaar gevangenschap, bezoeken.