Prof. dr. Bart Wallet streeft naar een vroom leven in het midden van de cultuur

Mens & samenleving

Een bescheiden, vroom leven in het alledaagse leven gestalte geven. Maar wel midden in de cultuur. Dat is het devies van prof. dr. Bart Wallet, de eerste voltijds hoogleraar Joodse geschiedenis in Nederland.