Weinig enthousiasme zorgorganisaties over registreren vaccinatie

Binnenland

Zorgorganisaties zien weinig heil in het voornemen van het demissionair kabinet om werkgevers in de zorg de mogelijkheid te geven om de vaccinatiestatus van werknemers te registreren. „Los van het feit dat wij dit wel als degelijk indirecte dwang beschouwen en los van onze grote zorgen wat dit betekent in de praktijk en in praktische zin: het gaat niet helpen om de laatste paar procent werknemers in de zorg te overtuigen”, stelt FNV-vicevoorzitter Kitty Jong.