Genderdysforie te complex voor stellige woorden

Opinie

Genderdysforie is een uiterst complex en gevoelig onderwerp. De absolute en veroordelende taal die Bijbels Beraad M/V in een opinieartikel over geslachtsverandering bezigt, is niet in de geest van Christus.