Taal: Verpleging

Mens & samenleving

Al jaren lijdt de Nederlandse taal aan verwelking. Vooral in geschreven teksten. Bepaalde mensen gebruiken graag het woord ”welke” in plaats van ”die”. Dus niet: De brief die u mij toezond, heb ik met genoegen gelezen. Maar: De brief welke…