Transparantie niet altijd mogelijk door ambtsgeheim

Opinie

Soms knelt het ambtsgeheim van een predikant. Hij weet zich gebonden aan zijn plicht te zwijgen, terwijl er een dringende noodzaakt (b)lijkt te zijn om te spreken. Dat dilemma is groot bij bijvoorbeeld misbruikzaken, bij (dreigende) moordaanslagen. Moet je als predikant het geheim bewaren? Of ben je verplicht het te delen met autoriteiten om erger te voorkomen?