Christen in Antwerps havengebied: mikpunt van spot en hoon

Mens & samenleving

Hij behoorde tot de beste fotolassers van de wereld. Als christen in de petrochemische industrie in de havens van Antwerpen was Christiaan Marree (29) echter voortdurend het mikpunt van spot en hoon. Zijn aanwezigheid riep nog meer gevloek op. Het viel hem zwaar om zijn vak, waaraan hij was gehecht, te verlaten. „Maar ik heb daar achteraf Gods leiding in mogen zien.”