DNA-onderzoek naar herkomst Christoffel Columbus

Buitenland

Nieuw DNA-onderzoek moet uitwijzen wat de afkomst is van zeevaarder Christoffel Columbus (1451-1506). De meeste historici denken dat de ontdekkingsreiziger Italiaans was, maar er wordt ook geclaimd dat hij een Spaanse of Portugese afkomst had.