Toegespitst: Genderideologie: heidense religie in postmoderne tijd

Opinie

De genderideologie domineert het debat in kerk en samenleving. Aanhangers ervan stellen dat het geloof in God de Vader in een door mannen gedomineerde wereld ontstond. Daarom sluit het christelijk belijden mensen uit. Waarom kun je God niet ook als Moeder of Het aanroepen? Is Gods identiteit geslachtelijk bepaald?