Notulendebat gaat klein beetje over de ouders

Politiek

Het debat over de notulen van de ministerraad moest vooral gaan over de slachtoffers van de toeslagenaffaire; over hoe zij geholpen kunnen worden. Dat bleek voor de Kamer nog een lastige opgave.