„Lied Koningsspelen dringt genderideologie op”

Binnenland

In christelijke kring heerst ergernis en verbazing over het Koningsspelenlied van dit jaar. Diverse scholen doen het nummer in de ban. Al klinkt ook de oproep om gevoelige genderthema’s met kinderen te bespreken.