Samenleven op een donk

Mens & samenleving

Ooit lag op de Donk bij Brandwijk een klooster van cisterciënzer monniken. Nu wordt de zandduin in het polderland bevolkt door een kleine gemeenschap van boeren, burgers en ondernemers. „Ieder doet z’n eigen ding, maar als er wat is, zijn we er voor elkaar.”