Column: Inspiratie uit een olifantenslurf

Opinie

De Nederlandse economie is in 2050 zo goed als volledig circulair; een gesloten kringloop zonder afval. Dat is althans de wens van de overheid. Voordat het zover is, moet er heel wat gebeuren. Onze huidige manier van produceren en consumeren lijkt meer op een rechte lijn richting de afvalbak.