Zorgcentrum voor ouderen doet te weinig aan infectiepreventie

Binnenland

De gezondheidsinspectie eist dat de Stichting Present bij haar vestiging voor ouderenzorg in Leerdam snel verbeteringen doorvoert, met name op het gebied van hygiëne. De inspectie dreigt met een dwangsom van 5000 euro per twee weken als er op 9 december geen resultaten zijn bereikt.