Hoogwaterbeschermingsprogramma in hogere versnelling

Groen & duurzaamheid

Op de Houtribdijk is het Markermeer verder weg dan vroeger: de verbinding tussen Flevoland en Noord-Holland is de achterliggende jaren verbreed en versterkt. Het is een van de tientallen projecten waarmee Nederland zich wil beschermen tegen hoge waterstanden.