Welbeschouwd: Wees niet hooggevoelende, maar vrees!

Opinie

In menige reformatorische kerkdienst werd zondag schuld beleden vanwege de houding van de kerken ten opzichte van de Joodse medeburgers voor, tijdens en na de bezettingsjaren. Een week eerder erkende de Protestantse Kerk in Nederland bij monde van scriba dr. R. de Reuver publiekelijk haar schuldige nalatigheid en tekortkoming tegenover de Joodse gemeenschap. Antisemitisme, zo typeerde hij, is „zonde tegen God en tegen de mensen.”