In schuldbelijdenis aan Joden zit ook verbijstering

Opinie

Het stof is neergedaald. De verklaringen van schuld ten opzichte van de Joodse gemeenschap hebben veel reacties uitgelokt. Nogal eens waren deze kritisch getoonzet.