Roelof Bisschop: wat is een puritein?

Mens & samenleving

Wat is eigenlijk een puritein? Nadat we in aflevering 1 van deze PuriteinenPodcast samen met de Pilgrim Fathers de grote oversteek naar Nieuw Engeland waagden, volgt in aflevering 2 een flashback. We kijken achterom en vragen ons af hoe het puritanisme ontstond.