„In beroep gaan tegen vrouw in ambt nog mogelijk in GKV”

Kerk & religie

Leden van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) die bezwaar hebben tegen het besluit om de ambten voor vrouwen open te stellen, kunnen daar nog steeds tegen in beroep gaan.