Fundamentele rechten zijn er om minderheden te beschermen

Opinie

Het is strijdig met het beginsel van de rechtsstaat om aan burgers hun bestaande grondwettelijke rechten te ontnemen, omdat dat door bepaalde politieke stromingen gewenst wordt geacht. Als de heerschappij van het recht niet wordt gerespecteerd, dan worden burgers de speelbal van de willekeur van de machthebbers.