Gevaccineerd zorgpersoneel verleent betere zorg

Opinie

Eisma en Nederveen geven aan zich ongemakkelijk te voelen vanwege onbegrip over de motieven van vaccinatieweigeraars. Eenzelfde ongemak voelde ik na het lezen van hun bijdrage (RD 11-11), niet zozeer omdat ik een lans wil breken voor vaccinatie maar vanwege de problemen die ik heb met hun argumentatie.