Passend onderwijs vraagt om een lange adem

Onderwijs & opvoeding

Leraren hebben het te druk. Leerlingen krijgen onvoldoende hulp. Ouders worden van het kastje naar de muur gestuurd. Dat is de steeds terugkerende verzuchting over passend onderwijs. Maar er valt meer te zeggen.