ROV geschokt door commotie identiteitsverklaringen

Onderwijs & opvoeding

De Reformatorische Oudervereniging (ROV) geeft aan zeer geschokt te zijn over de commotie rondom de identiteitsverklaringen van reformatorische scholen.