Welbeschouwd: Over zelfgenoegzaamheid en ootmoed

Kerk & religie

Zondag zal in veel kerken schuld beleden worden. In de jaren 1940-1945 zijn 102.000 van de in totaal 140.000 in Nederland wonende Joden vermoord in Auschwitz, Sobibor en andere kampen. Kerken voelen zich 75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog geroepen om te belijden dat ze nalatig zijn geweest toen het antisemitisme in Europa toenam en dat zij te lang en te vaak hebben gezwegen.