Christelijke partijen moeten meer schild der zwakken zijn

Opinie

Echte heidenen zijn degenen die de zwakken in onze samenleving blijven offeren op het altaar van de politiek-correcte zelfgenoegzaamheid. Zolang de ChristenUnie daarvan geen afstand neemt, zie ik de SGP liever samenwerking zoeken met populisten.