Treurig beeld bij boerenlandvogels

Groen & duurzaamheid

Vogels van het open boerenland, zoals de grutto en de patrijs, zijn sinds 1990 met bijna 70 procent afgenomen. Vogels die op erven en in struweel in het buitengebied broeden, bleven nagenoeg stabiel.