Sterven als opstanding tot het eeuwige leven

Cultuur & boeken

De wereldwijd vermaarde Duitse theoloog Jürgen Moltmann heeft binnen zijn omvangrijke oeuvre ook veel geschreven over de eschatologie, het hoofdstuk uit de geloofsleer dat aan de toekomst is gewijd. Zijn bekendste werk is de ”Theologie der Hoffnung” (1964). Nu hij inmiddels op hoge leeftijd is gekomen (hij is geboren in 1926) heeft hij opnieuw zijn gedachten laten gaan over het leven na dit leven. In 2016 overleed zijn geliefde vrouw Elisabeth en deze ingrijpende verlieservaring heeft bij Moltmann geleid tot wat hij zelf een „perspectiefwisseling” noemt.